BOB体育下载链接

当前位置:首页  通知公告

关于推荐使用专利许可开发混合合同的通知

发布日期:2020-04-15访问次数:64

各院系及科研人员:

根据教育部、国家知识产权局及科技部《关于提升高等学校专利质量促进转化运用的若干意见》,强化并规范知识产权的转移转化工作,依法保护保护BOB体育下载链接 自主知识产权,特推荐使用BOB体育下载链接 技术开发合同暨专利许可开发混合合同(见附件)。


                                                

附件:

技术开发合同模板20200323w.DOC


                                                                                      科研院

                                          二〇二〇年四月十日